Son Gün 30 Mayıs
Özel Erken Rezervasyon Fırsatını Kaçırmayın! Son Gün 30 Mayıs
Kaldı
Mesafeli Hizmet Sözleşmesi

Madde1-


Rezervasyon, konaklama ve ödeme detayları verilen Tüketici/ler ile şirket bilgileri bulunan Acente arasında aşağıda belirtilen hususlarda tam bir mutabakata vararak işbu Otel Konaklama Sözleşmesini akdetmişlerdir.

Madde 2 - Konu:


İşbu sözleşme Tüketicinin, Acente vasıtası ile aşağıda açıklanan koşullar çerçevesindeki Otel (Tesis) rezervasyonunu ve buna bağlı otel konaklama ve satış şartlarını içerir. Sözleşmenin konusu sadece otel konaklaması ve konaklama şartlarının düzenlenmesi olup, başkaca bir hizmeti içermez.

Madde 3 – Sözleşme Bedeli ve Ödeme:


3.1. İşbu sözleşmeye ilişkin vergiler dahil toplam konaklama bedeli, ön ödeme tutarı, kalan bedelin nasıl ve ne şekilde ödeneceği, konaklama bedeline dahil olan ve olmayan ücretler sözleşme imzalanmadan önce, Tüketiciye verilmiş, kalıcı veri saklayıcısı ile Tüketiciye gönderilmiş olup, ayrıca işbu sözleşmenin eki kayıt/rezervasyon detay formunda da yer almaktadır. Ekli kayıt/rezervasyon detay formunda gösterilen ve konaklama bedeline dahil olmayan ücretlerden Tüketici sorumlu olup, Tüketici, otele giriş yapmadan veya otelde konakladığı süre içinde dahil olmayan ücretlerin de bedele dahil olduğunu iddia edilemez. Tüketici, otele girişte, otel tarafından verilen bilgilendirme formunda ücrete tabi olduğu belirtilen herhangi bir hizmeti alması durumunda, almış olduğu hizmetin bedelini otele öder. Bu duruma Acentenin herhangi bir dahli sözkonusu olmadığından, Tüketici, her ne sebeple olursa olsun, otele ödediği veya ödemesi gerektiği bu bedelden Acenteyi sorumlu tutamaz, Acenteye rücu edemez.
3.2. Tüketici, işbu sözleşmeyle Acenteyi, aldığı ve/veya alacağı mal ve hizmetlerin bedelini, Acenteye bilgilerini vermiş olduğu kredi kartından tahsil etmeye yetkili kıldığını kabul ve beyan eder. Tüketici, işbu sözleşmeyi imzalayarak kredi kartından, Acente tarafından konaklama bedeline ilişkin olarak yapılan herhangi bir çekime itiraz etmeyeceğini, slip itirazı ve chargeback talebinde bulunmayacağını kabul etmiştir.
3.3. Vergi Usul Kanunu ilgili hükümleri uyarınca; hizmet alımı karşılığında düzenlenecek fatura, hizmetin sona ermesinden sonra Acente tarafından düzenlenerek, Tüketicinin sözleşmede bildirdiği (e-mail ya da tebligat) adresine gönderilecektir.
3.4. Acentenin belirlediği ve ilan ettiği rezervasyonlarda, rezervasyon anında konaklama bedelinin en az %25'i, bakiyenin ise hizmetin başlamasına en geç 7 gün kala ödenmesi gerekmektedir. Rezervasyon ile hizmetin başlangıç tarihi arasında 7 günden daha az süre bulunması halinde konaklama bedelinin tamamı tahsil edilir. Anılan süre içinde belirtilen ödemelerin yapılmaması halinde, rezervasyon iptal edilerek konaklama bedelinin %25'i cayma tazminatı olarak Tüketiciden tahsil edilir. İndirimli Ürün/Özel Ürün veya kampanyalı ürün satın alan Tüketici hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür. Alınmış olan hizmet erken rezervasyon veya diğer kampanyalar dâhilinde bir ürün ise bakiye ödemenin süresinde yapılmaması halinde, Tüketici tüm konaklama bedelinin tamamı kadar cayma tazminatından sorumludur.
3.5. Tüketici, ödemelerinde temerrüde düşer ise, uygulanacak temerrüt faiz oranı yıllık %18’dir
3.6. Erken rezervasyon dönemi ve/veya tüm dönemlere ait (sistem kaynaklı yanlışlıklar haricinde) fiyat artışlarında, ilave olarak aradaki fark Tüketiciden talep edilmeyeceği gibi otel tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerin de Tüketiciye iadesi söz konusu değildir.

Madde 4- Tarafların Hak ve Yükümlülükleri:


4.1. Tüketici; Acentenin, otel yetkilileri ve rehberlerin, satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara uyacağını, üçüncü şahısların can, mal güvenliği ve huzuruna saygı göstereceğini, otelde konaklayan başka Tüketicilerin konaklamasını engelleyici, otel dahilinde huzur bozucu davranışlardan kaçınacağını, aksi takdirde, hizmet almaya başlamış olsa dahi, otelden çıkarılabileceğini, hizmeti alamayacağını ve bu durumda hizmet bedelinin iadesini de isteyemeyeceğini beyan ve kabul eder.
4.2. Acente, sözleşme konusu hizmetin başlangıcından sonra ortaya çıkan mücbir sebepler ve Tüketiciden kaynaklanan durumlar ile üçüncü kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan hallerde sorumlu değildir. Sorumluluğu dâhilindeki hallerde, Tüketici aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca Tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi aynı zamanda fiyata dâhil olmayan ve hizmet esnasında Tüketiciye verilen ek ve/veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin Tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması halinde, Tüketici, hizmeti aldıktan sonra, Acenteden herhangi bir hak ve talebinin olmayacağını bildiğini ve bunu kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
4.3. Tüketicinin konaklama yaptığı otelde olabilecek herhangi bir bagaj, değerli eşya ve benzeri kayıp hallerinde, Tüketicinin gerekli tutanakları ilgili kolluk kuvvetlerine tutturmak suretiyle Acenteye bilgi vermesi durumunda, Acente, oteli bilgilendirecektir. Bu duruma, Acentenin herhangi bir dahli olmadığından hiçbir sorumluluğu da yoktur. Otelin kusurunun olması halinde, Tüketici, otele karşı yasal haklarını kullanabilir. Tüketici, seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla mükelleftir.
4.4. Oda blokajını, Tüketicinin konaklayacağı otel yapmakta olup Acentenin doğrudan bir müdahalesi olamamaktadır. Yan yana oda garantisi verilmez. Bu nedenle, Tüketiciye tahsis edilen oda nedeniyle Acente sorumlu tutulamaz. Yüksek sezonda tesis giriş - çıkış yoğunluğundan kaynaklı oda teslimlerinde yaşanan gecikmelerden Acente sorumlu değildir. Tüketicinin konaklayacağı oda giriş işlemleri sırasında otel tarafından belirlenmektedir. Odada verilen ilave/ek yataklar normal yatak standartlarında değildir. Tesisteki açık - kapalı kullanım alanları hava şartlarına göre değişiklik gösterebilir. Çocuk yaş indirimleri için çocuk yaşı hesaplamaları konaklama yapılacak gün baz alınarak yapılmaktadır.
4.5. Tüketici, sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri acenteye ait web sitelerinden okuyup bilgi sahibi olduğunu, ayrıca Acente tarafından kalıcı veri saklayıcısı ile bilgi verildiğini ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.6. Acente, hizmetin ayıplı olması halinde Tüketiciye karşı sorumludur.
4.7. Hizmetin ifasından sonra Tüketiciye ait banka veya kredi kartının Acentenin kusurundan kaynaklanmayan bir sebeple ilgili banka/finans kuruluşunun hizmet bedelini Acenteye ödememesi halinde Tüketici, doğan zararlardan sorumludur.
4.8. Acente, “Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metnini yüz yüze veya yönetmeliklerde tarif edilen kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla Tüketici/Katılımcıya, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca iletmiştir.
4.9. Acente, Tüketiciden rezervasyon esnasında Tüketicinin beyanına göre, kimlik ve yaş bilgilerini almakta, ancak kimlik ve yaş kontrolü otele girişte otel tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle Tüketicinin, Tesis tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda ücretsiz veya indirimli konaklayacak olan çocukların rezervasyon sırasında beyan edilen özelliklerinin (yaş, balayı çifti, vb. gibi) doğru olmadığının anlaşılması halinde Tüketici, fark ücretini derhal ve tamamen ödeyecek ve her türlü tazminde bulunacaktır. Tüketici, konaklamanın gerçekleşeceği bölgenin, ülkenin yerel kurallarına, örf ve adetlerine ve konaklayacağı tesisin/otelin şartlarına, kurallarına uymakla mükelleftir.
4.10. Tüketici, rezervasyon esnasında Acente çalışanlarına ve/veya web sitelerine vermiş olduğu; e-mail, cep telefonu, faks vb. bilgilerine, acente ve web sitelerinin kampanya duyurusu amaçlı yapmış olduğu bülten gönderimlerine izin verdiğini kabul ve beyan eder. Tüketicinin kendi iletişim kanallarına yapılan bildirim ve duyuruları istemediğini beyan etmesi halinde, acente elektronik posta, sms, faks ve posta gönderimlerini sonlandıracağını taahhüt eder.
4.11. İşbu sözleşmede gerek imzası bulunan gerek ismi geçen çocuklar da dahil olmak üzere, bütün Tüketiciler, tesise/otele giriş yaparken güncellenmiş nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmak ve tesise/otele giriş sırasında işbu konaklama hizmet ve satış sözleşmesini resepsiyon görevlisine ibraz etmek zorundadırlar.
4.12. Konaklanacak tesiste/otelde evcil hayvan kabul edilmemektedir.
4.13. Taraflar işbu sözleşmede belirtilen adres, telefon ve e-mail adreslerinin/bilgilerinin doğru olduğunu, adresinde, telefonunda ve/veya e-mail adresinde (iletişim bilgilerinde) herhangi bir değişiklik olması halinde, değişikliği en geç 7 gün içinde diğer tarafa yazılı olarak ya da yönetmelikte belirlenen usuller ile bildireceklerini, aksi takdirde, bu sözleşme gereğince kendilerine yapılması gereken bilgilendirmelerin hiç ya da zamanında yapılamamasından kaynaklanacak aksaklıklardan, gecikmelerden ve zararlardan diğer tarafın sorumlu olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Madde 5- Cayma Hakkı:


Tüketici, rezervasyon tarihinden itibaren en fazla 7 gün içinde, aldığı ürünü, sözleşmeyi iptal edebilir, sözleşmeden cayabilir veya aynı rezervasyon tipine uygun olmak koşuluyla erken rezervasyon indirimli ürünler dışında kalan ürünleri, sözleşmeyi üçüncü bir kişiye veya kişilere devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile birlikte sorumludur. Tüketici, tüm iptal/devir taleplerini yukarıda belirtilen süreye uygun ve yazılı olarak acenteye iletmekle yükümlüdür. Tüketicinin işbu maddeye uygun olarak talebini iletmesi halinde, ödediği bedelin tamamı, ödeme yaptığı kanal vasıtasıyla bildirimi takip eden 14 gün içinde Tüketiciye iade edilir. Erken rezervasyon, bayram, sömestr gibi özel dönemler, ön ödemeli rezervasyonlar ve rezervasyon tarihi ile konaklama başlangıç tarihi arasında 7 günden daha az bir süre bulunması halinde bu madde geçerli değildir. Özel dönemlere gelen rezervasyonlarda ve ön ödemeli rezervasyonlarda 6. Madde hükümleri esas alınır.

Madde 6 - İptal – Devir – Değişiklik:


6.1. Tüketici, cayma hakkını süresi içerisinde kullanmamasına rağmen, hizmetin başlamasından 15 gün evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde hizmet bedelinin %35 'ini, 7 gün evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde hizmet bedelinin %50 'sini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını acenteye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu koşul erken rezervasyon iptal güvence paketi alındığında geçerli değildir.
6.2. Tüketici, iptal sigorta güvence paketi satın aldığında, iptal sigorta güvence paketi rezervasyon giriş tarihine 72 saat (3 Gün) kalaya kadar yapılan iptallerde geçerlidir. Bu durumda ödeme tutarından banka komisyonları, havale/eft ücretleri ve operasyon işlem bedelleri düşülüp kalan tutarın tamamı tüketiciye ödeme yaptığı kanal vasıtasıyla geri iade edilir. İptal sigorta bedeli geri iade edilmez. Rezervasyon girişine 72 saatten daha az kalan rezervasyonlarda iptal sigorta güvence paketi geçerliliğini yitirir. Ön ödemeli rezervasyonlarda iptal güvence paketi satın alınamaz.
6.3. Tüketicinin tarih değişiklikleri iptal hükmünde olup hizmetin değişiklik tarihindeki güncel fiyatları geçerli kabul edilir. Fiyatlandırma güncel tutarlar üzerinden yapılır. Tüketici, doğacak farkı Acenteye ödemekle yükümlüdür. Tarih değişikliği yapılacak rezervasyonda iptal sigorta güvence paketi tanımlanmış ise değişiklik esnasında paket geçerliliğini kaybeder.
6.4. Tüketicinin, kendisi veya 1. derece akrabalarının 10 günlük engel olan rahatsızlıkları/ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile yazılı ibrazı, iptal/devir maddelerinin istisnasıdır. Bu durumda Acente dışında, hizmetin satın alındığı oteller aracılığı ile yapılacak kesintiler Tüketici ‘ye yansıtılır.
6.5. Tüketici, tüm değişiklik taleplerinde acenteye işlem ücreti olarak 200,00 TL (İki Yüz Türk Lirası) ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
6.6. Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirakini yazılı olarak bildirmemesi halinde, Acente, Tüketici adına yapılmış tüm hizmetleri 24 saat sonra iptal edebilir. Bu durumda Tüketiciye herhangi bir ücreti iadesi yapılmaz.
6.7. Rezervasyon ödemesinin tamamının alınmadığı, rezervasyon toplam tutarının belirli bir kısmının alındığı ön ödemeli olarak yapılan rezervasyonlarda kalan ödeme tüketici tarafından otel girişine en az 7 gün kala tamamlanmak zorundadır. Kalan ödemesi tamamlanmayan rezervasyonlarda iptal hakkı Acentenin inisiyatifindedir. Ayrıca, ön ödeme ile yapılan rezervasyonlarda Tüketici tarafından yapılmış olan ön ödemenin iadesi Tüketicinin otel girişine 7 ve daha az gün kaldı ise yapılan ön ödemenin iadesi yapılmaz. İptal edilemez rezervasyon kapsamına girer ve Tüketici bu ödemeyi geri talep edemez.
6.8. Acente, gerekli gördüğü durumlarda ve/veya elinde olmayan bir durumun ortaya çıkması halinde (mücbir sebeplerle), Tüketiciye de bildirmek kaydı ile ilan ettiği veya kayıt aldığı otel rezervasyonunu, hizmetin başlangıç tarihinden 7 gün, özel gün ve/veya dönemlerde ise 1 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen değiştirebilir veya iptal edebilir. Tüketici bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Ancak, herhangi bir tazminat, bedel, vs. talep hakkı yoktur.

Madde 7- Diğer Hükümler:


7.1. Sözleşmede imzası bulunmayan, ancak, sözleşmede ismi geçen (adına rezervasyon yapılan) ve hizmeti alan Tüketiciler, sözleşmede imzası bulunan tüketiciye, adlarına sözleşme yapma yetkisi verdiklerini, sözleşmeyi imzalayan Tüketicinin, işbu sözleşmeyi imzalaması ile birlikte, sözleşmenin bütün şartlarının kendilerince de kabul edilmiş sayılacağını ve sözleşme şartlarına aynen uyacaklarını kabul etmiş sayılırlar. Bu nedenle, sözleşmede imzalanın bulunmadığı gerekçesi ile sözleşmenin iptalini isteyemezler. Ancak, bütün bunlara rağmen, sözleşmede imzaları olmadığı, sözleşme ile bağlı olmadıkları gerekçesi ile sözleşmenin iptalini isterlerse, sözleşmede imzası bulunan Tüketici, Acentenin tüm zararından sorumlu olur. Sözleşmede imzası bulunan Tüketici, kendisinin ve adına sözleşme yaptığı Tüketicilerin isimlerinin doğru olduğunu, yanlış verdiği bilgilerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu beyan ve kabul eder.
7.2. Tüketicinin şikâyetçi olduğu hususları ve otelden erken çıkış talebini hizmetin ifası sırasında yazılı olarak Otele ve Acenteye, yetkilisine bildirmesi iyi niyetli Tüketicinin özen borcudur. Tüketici, Acente yetkilisine, rehberine ve otele, hizmet alımını sona erdirme sebeplerini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Tüketicinin, iddia ve talebi hizmetin ifası sırasında Acente ile otel tarafından birlikte değerlendirilir, eğer, Tüketicinin iade talebi olur ise, yapılacak iade ve iade oranı otel tarafından belirlenir ve Tüketiciye ödenir. Tüketici, bu konuda Acentenin bir sorumluluğunun olmadığını beyan ve kabul eder.
Tüketicinin, Acente yetkililerine hiçbir bildirim yapmadan, hizmeti sonuna kadar kullanması veya Acenteye hiçbir bildirimde bulunmadan otelden erken çıkış yapması halinde, Tüketici, ikame hizmet, bedel iadesi ve başkaca herhangi bir tazminat, vs talep edemez.
7.3. Acentenin sorumluluğu dâhilindeki hallerde sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır.
7.4. Acente, hizmete konu konaklama tesisinin vasıfları ve yıldızlaması ile konaklama tesisinde ön görülen hizmetler ile ilgili bilgiyi, konaklama tesisinin beyanına, broşürlerine ve tesisin resmi internet sitesindeki bilgilere dayanarak ilan etmiş olup, konaklama tesisinin, belirtilen niteliklerde hazır bulundurulmaması veya hizmet verebilecek durumda olmaması halinde Acentenin mesuliyeti yoktur. Sorumluluk münhasıran konaklama tesisindedir. Bu durumda Acente, Tüketiciyi aynı standartta veya bir üst kategorideki tesisinde konaklatmak hakkına haizdir. Tüketici, böyle bir değişikliği kabul etmez ise, rezervasyonu için ödediği toplam bedeli geriye alma hakkına sahiptir.
7.5. Acente, mücbir (yangın, doğal afet, vb.) hal, Tüketicinin sorumlu olduğu hal ve 3.kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan haller dışındaki sebeplerden sorumludur. Acente sorumluluğu dâhilindeki hallerde, Tüketici aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ hükümlerince Tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, hizmet esnasında Tüketiciye verilen ek veya alternatif hizmetler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin alınıp kullanılmış olması Tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.
7.6. Erken rezervasyon dönemi ve/veya tüm dönemlere ait fiyat artışlarında aradaki fark müşteriden talep edilmediği gibi tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerde de Tüketiciye iade söz konusu değildir.
7.7. Tüketicinin rezervasyon oluşturulma tarihinde alınmış olan ödeme tutarı ile oluşturulan rezervasyon sonrasında otel tarafından gerçekleştirilen aksiyon, kampanya, indirim vb. durumlar nedeni fiyat güncelleme hakkı bulunmamaktadır. Rezervasyonun alım tarihindeki tutar geçerliliğini koruyacaktır.
7.8. Tüketici, dilerse konaklama hizmeti başlamadan evvel, konaklama sırasında yaşanabilecek kaza ve hastalık halinde, yerleşim yerine dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ve tedavi masraflarını, maliyeti kendisine ait olmak üzere sigortalatabilir. Seyahat sigortası, hizmeti satın alan Tüketicilerin, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acente, bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Bu sigortayı yaptırıp yaptırmamak tamamen Tüketicinin takdirindedir.
7.9. Tüketici, bu sözleşme konusu rezervasyona ait ödemeyi, mail order, sanal pos, havale veya EFT ile yapmak suretiyle işbu sözleşmeyi herhangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi bu sözleşme şartları taraflar arasında geçerli olacaktır. Bu durumda tüketici, sözleşme şartlarını ve satın almak istediği hizmeti ve hizmete ilişkin bilgileri, satış fiyatını, ödeme şeklerini, fiyatların geçerlilik tarihlerini, vs. gerekli tüm bilgileri Acentenin kataloğundan, internet sitesinden ve ilanlarından öğrenmiş olduğunu, sözleşmeyi Acentenin internet sitesinde okuyup, incelediğini, sözleşmeyi okumadan ödeme safhasına geçilemediğini ve sözleşmede belirtilen hizmetleri, bu sözleşmedeki yazılı şartlar dâhilinde aldığını beyan ve kabul eder.
7.10. Tüketici, bu rezervasyona ilişkin sözleşmeyi, sözleşmede adı geçen otel hakkında her türlü bilgiyi, sözleşme şartlarını, hizmetin satış fiyatını, ödeme şartlarını ve şeklini gerek Acenteye ait web adreslerinden gerek Acentenin kataloğundan, ilanlarından ve gerekse de Acentenin satış temsilcilerinden alıp, gerekli tüm incelemeyi yaptıktan, ayrıntılı bilgi sahibi olduktan ve okuduktan sonra, sözleşme şartlarında mutabık kalarak imzaladığını kabul ve beyan eder.

Madde 8 - Koşulsuz İptal Sebepleri:


Otel veya Tesis yönetiminin iyi niyet kurallarına uymayan misafirin ciddi bir suç işlemesi halinde (Kavga, Otel düzenini bozma, Hırsızlık, Uyarıcı madde kullanımı, taşınması, ticaretinin yapılması, Kesici ve ateşli silahlar taşıması, ticaretinin yapılması vs.) Bulaşıcı bir hastalığının görülmesi hallerinde hiç bir şart gözetmeden tüm bedel kesintiye uğrayarak misafir konaklamasına son verilir. Bundan dolayı Otel, Tesis, Acenta ve Çağrı Merkezinin misafire karşı hiç bir sorumluluğu yoktur. Misafir bu sözleşme maddelerinin rezervasyondan sonra peşinen kabul etmiş sayılır.

Madde 9 - Mücbir Sebepler;


Sözleşme yapıldıktan sonra, Tarafların öngörmediği bir durumun ortaya çıkması, savaş, doğal afet, deprem, sel, Ülke genelinde veya kısmi olağanüstü hal ilan edilmesi, acentenin iflas etmesi, rezervasyon sahibinin vefat etmesi, olumsuz hava koşulları, grev, terör olayları, öngörülemeyen teknik şartlar, ulaşım araçlarında meydana gelen teknik sorunlar, olumsuz hava şartları nedeniyle konaklama hizmeti alınacak otele ulaşımın imkansız hale gelmesi, ülke genelinde ve/veya otelin bulunduğu bölgeye seyahat yasağı getirilmesi, karantina uygulanması, vb. sebepler mücbir sebeplerdir. Mücbir sebep hali, Tüketicinin konaklayacağı döneme denk gelir ise, Acente, Tüketiciye alternatif olarak sunacağı bir tarihte konaklama hizmeti sunmayı önerebilir. Tüketici, Acentenin önerisini kabul etmez ise, ödediği bedel Tüketiciye iade edilir. Tarafların başkaca bir yükümlülüğü yoktur.

Madde 10 - Yetkili Mahkeme:


İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri ile Tüketici Hakem Heyetleri yetkilidir. Tüketiciler bu mesafeli satış sözleşmesini, mail-order, sanal pos, havale veya EFT ile alarak her hangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu mesafeli satış sözleşmesini bu sözleşmedeki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmişlerdir.

Madde 11 – Son Hükümler:


Bu madde dahil 11 ana maddede ibaret işbu otel konaklama sözleşmesi, birlikte tanzim edilmiş ve Tüketici tarafından okunup anlaşıldıktan sonra imzalanmış olup, sözleşmeden kaynaklanacak ihtilaflarda öncelikle sözleşme hükümleri uygulanacak, sözleşmede hüküm bulunmayan durumlarda TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ ve ilgili mevzuat (6502 Sayılı ve 1618 Sayılı Kanun, IATA, IHA, UFTAA konvansiyon hükümleri, uluslararası özel ve resmi sözleşmeleri) hükümleri uygulanacaktır.

ACENTE


Adımıza düzenlenmiş olan bu sözleşmenin tüm sayfalarını ve TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ ve ürün ile ilgili tüm bilgileri elektronik ortamda okuyup anlayıp kabul ederek birer nüshalarını teslim aldım. Acenteyi 3d güvenlikli sanal poslarından kredi kartı numaralarım ile veya mail order formu doldurulmuş ve imzalanmış formda bulunan kredi kartımdan aldığım/alacağım hizmetler için hizmet tutarlarını tahsil etmeye yetkili kılıyorum. Rezervasyon detaylarında bulunan ödemeler ile ilgili yapılan herhangi bir çekime, tahsilata itiraz etmeyeceğimi, slip itirazı ve chargeback talebinde bulunmayacağımı beyan ve kabul ettim.